کانال تلگرام

صفحات اینستاگرام

دکتر رضا باقری

 

 
 
 

شصت و دو پیوند قلب و سه عمل پیوند ریه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد

 

خدمات تخصصی و فوق تخصصی

 

عضویت در انجمن های داخلی و بین المللی

پرسش ها