تماس با ما  

آدرس:مشهد- خیابان کوهسنگی- کوهسنگی ۷- جنب بیمارستان مهر- ساختمان پزشکان فراز- طبقه چهارم- واحد ۴۰۲
تلفن: 

۰۵۱۳۸۴۶۹۸۳۹
۰۵۱۳۸۴۰۲۳۱۵

تماس با ما