حذف کیسه هوا

حذف کیسه هوا

پارگی کیسه هوایی Primary Spontaneous Pneumothorax یک بیماری با شیوع متوسط است که در افراد جوان با قد بلند لاغر و گاهی سیگاری دیده میشود که یک پارگی کیسه هوای کوچک Bleb رخ میدهد معمولا  اپیزود اول درمان این بیماران جراحی میباشد .روش انتخابی جراحی

VATS Segmentectomy میباشد که با ایجاد 3 سوراخ کوچک دربدن بیمار و بدون انجام توراکو تومی به خوبی انجام میشود و باعث میگردد نقاهت بیمار کوتاهتر و از نظر زیبایی نیز بیمار شرایط بهتری داشته باشد این عمل با تکنیک مدرن و با استفاده از اندواسکاپلر  Harmonic Scalpel GIA توسط آقای دکتر باقری قابل انجام است. فیلم زیر این جراحی را در یک بیمار مبتلا نشان میدهد.

 

تعداد بازدید : 245
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۱
منبع :