جراحی تیروئید

جراحی های متنوع تیروئید ( حذف یک لوب یا تمام تیروئید ) به علت بیماری های خوش خیم و بدخیم توسط آقای دکتر باقری با استفاده از وسایل مدرن با حداقل ریسک انجام می شود. یکی از وسایل مزبور Haromonic Scaplel می باشد که با استفاده از این دستگاه  آسیب به عصب حنجره ای خیلی بندرت ایجاد شده و تکلم و تن صدای بیمار بخوبی حفظ می گردد.
 
تعداد بازدید : 280
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۰
منبع :