معرفی دکتررضا باقری

 

دکتر باقری بعد از اتمام دوره های تخصصی و بعد از گذراندن یک دوره 4 ماهه در دانشگاه UCLA آمریکا، مرکز تحقیقات پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد را احداث و تحت نظارت ایشان با کمک تیم مربوطه تا کنون 30 پیوند قلب و 3 پیوند ریه در مرکز مذبور انجام شده است.
در ضمن تحت نظارت آقای دکتر باقری، مرکز تحقیقات پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز شروع به فعالیت کرده که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد

 • متخصص جراحی عمومی ( تیروئید، پستان، زیبایی سینه و شکم)
 •  فوق تخصص جراحی قفسه سینه ( تراشه، ریه، مری ، جراحی توراکوسکوپیک پیشرفته)
 •  فلوشیپ پیوند قلب و ریه از UCLA  آمریکا
 • عضو جامعه جراحان قلب و توراکس اروپا و آمریکا
 • استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جراحی توراکوسکوپیک پیشرفته از UCLA  آمریکا

 • رتبه دوم بورد فوق تخصصی جراحی توراکس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • پژوهشگر برتر سال 87 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پژوهشگر برتر سال 92 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پژوهشگر برتر سال 93 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • انجام اولین جراحی  پلوروپنومونکتومی (Pleural Pneumonectomy) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • انجام اولین جراحی تایمکتومی توراکوسکوپیک در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • انجام اولین جراحی VATS آزوفاژکتومی در کشور
 • انجام اولین جراحی پیوند دو ریه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد بازدید : 1036
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۳
منبع :