عضویت در انجمن های داخلی و بین المللی

عضویت در انجمن های داخلی و بین المللی

1)عضو انجمن جراحان قلب و توراکس آمریکا (STS)

2) عضو انجمن جراحان قلب و توراکس اروپا(EACTS)

3) عضو انجمن ریه اروپا(ERS)

4) عضو انجمن بین المللی پیوند قلب و ریه (IHLTS )

5) عضو هیات مدیره و دبیر  اجرایی جامعه جراحان ایران شاخه خراسان
 
 
تعداد بازدید : 289
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۲۶
منبع :