جراحی تراشه

یکی از اعمال جراحی مدرن و پیشرفته که با تکنیک های آندوسکوپیک همراه است گذاشتن stent می باشد که در بیماران غیرقابل جراحی قابل انجام است. جراحی رزکسیون تراشه با تکنیک های متعدد با آزاد سازی تراشه همراه است که توسط دکتر باقری انواع تکنیک ها در درمان جراحی تراشه قابل انجام میباشد.

تعداد بازدید : 251
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۰
منبع :