مسئولیت های اجرایی

مسئولیت های اجرایی

1) رئیس تیم پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2) سر دبیر نشریه  Journal of Cardio-Thoracic Medicine

3) رئیس مرکز تحقیقات جراحی و پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4) معاونت پژوهشی گروه جراحی توراکس

5) عضو شورای عالی نشریات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6) کارشناس پرونده های قضایی سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی مشهد

7) سرپرست ICU جراحی توراکس بیمارستان قائم مشهد

8) مسئول ارزیابی رزیدنت و فلوشیپ گروه جراحی توراکس دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تعداد بازدید : 301
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۲۶
منبع :