تعریق کف دست

تعریق کف دست  ( palmar hyperhidrosis ) بیماری است با علت ناشناخته که با تعریق فراوان کف دست و زیر بغل همراه است. درمانهای طبی اغلب در این بیماری ناموفق است و بعضی بیماران به علت شغل حساس و نیاز به کار فراوان با دست ( مثل نقاش ها-دانشجویان- خلبانها ) با این عارضه دچار مشکلات عدیده شغلی میگردند. تکنیک جراحی رایج در این بیماری قطع تنه سمپاتیک T3-T4 در داخل قفسه سینه است که این عمل با تکنیک مدرن  single port VATS ، با ایجاد یک سوراخ  یک سانتی متری توسط دکترباقری قابل انجام میباشد که  بعد از جراحی تعریق کف دست به صورت 100% از بین میرود.

تعداد بازدید : 244
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۱
منبع :