مدیاستینوسکوپی

این جراحی پیشرفته با کمک یک برش بسیار کوچک در جلوی گردن جهت بررسی غدد لنفاوی حفره مدیاستن یا تومور های مدیاستن قابل انجام است که با دستگاه خاصی به نام مدیاستینوسکوپی صورت می گیرد و بیمار از جراحی باز با عوارض زیاد آن در امان می ماند.

تعداد بازدید : 620
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۲
منبع :