جراحی مری

قسمت وسیعی از جراحی مری به علت سرطان مری می باشد که یکی از سرطان های شایعی می باشد که با تکنیک های متعددی صورت می گیرد.

دکتر باقری یکی از پیشگامان در جراحی آندوسکوپیک مری بوده و با تکنیک Minimally Invasive Esophagectomy ( جراحی سرطان مری با توراکوسکوپی ) برای اولین بار در ایران توسط ایشان صورت گرفته است.در قسمت دیگری از این بیماری می توان به جراحی مری به علت آشالازی ( شل نشدن اسفنکتر مری ) اشاره نمود. یکی از اعمال مدرن جراحی مری انجام جراحی آنتی رفلاکس برای بیماران باریفلاکس و برگشت غذا می باشد که بیماران زیادی بعد از جراحی توسط دکتر باقری از این عارضه نجات پیدا کردند.

آشالازی

آنتی رفلاکس

سرطان مری

برای اولین بار توسط دکتر در کشور عمل جراحی سرطان مری به کمک دستگاه تراکوسکوپی ( VATS ) انجام شده است که فیلم زیر نمایانگر یکی از این اعمال می باشد.

 

تعداد بازدید : 299
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۰
منبع :