نمونه برداری از ریه

نمونه برداری از ریه

بیماری های منتشره ریه طیف وسیعی از بیماریها بوده است که در صورت عدم درمان مناسب منجر به بروز فیبروز ریوی و اختلال عملکرد ریه میشود. شرط اصلی درمان این بیماریها داشتن تشخیص صحیح بیماری میباشد، که این جراحی با تکنیک توراکسکوپیک با حداقل تهاجم توسط دکتر باقری انجام میشود. فیلم زیر یکی از اعمال را نشان میدهد.

 

 

تعداد بازدید : 247
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۱
منبع :