پیوند قلب و ریه

دکتر باقری بعد از اتمام دوره های تخصصی و بعد از گذراندن یک دوره 4 ماهه در دانشگاه UCLA آمریکا، مرکز تحقیقات پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد را احداث و تحت نظارت ایشان با کمک تیم مربوطه تا کنون 6 پیوند قلب و 1 پیوند ریه در مرکز مذبور انجام شده است.
جهت اطلاع می توانید به سایت www.mums.ac.ir/rsc-cardiothro  مراجعه کنید.
در ضمن تحت نظارت آقای دکتر باقری، مرکز تحقیقات پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز شروع به فعالیت کرده که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد. برای تماس و گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد مرکز تحقیقات قلب و ریه با ایمیل ctstrc@mums.ac.ir مکاتبه نمایید.

دکتر رضا باقری بعد از اتمام دوره های تخصصی و بعد از گذراندن یک دوره 4 ماهه در دانشگاه UCLA آمریکا، مرکز تحقیقات پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد را احداث و تحت نظارت ایشان با کمک تیم مربوطه تا کنون 62 پیوند قلب و 3 پیوند ریه در مرکز مذبور انجام شده است.
در ضمن تحت نظارت آقای دکتر رضا باقری، مرکز تحقیقات پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز شروع به فعالیت کرده که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد.

تقدیر از آقای دکتر رضا باقری ، رئیس تیم پیوند قلب و ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت انجام موفقیت آمیز پیوند ریه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( جشنواره نفس)

تعداد بازدید : 767
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۴/۱۱
منبع :