تجربیات

تجربيات حرفه اي

1) متخصص جراحی عمومی پاره وقت ، بیمارستان شهید چمران فردوس، (مهرماه 78 لغایت مهر ماه 81)

2) استادیار تمام وقت جغرافیایی ، ضریبK، بیمارستان قائم (عج) مشهد، ( آذر ماه 1383 لغایت خرداد ماه 1387)

3) استادیار تمام وقت جغرافیایی، پیمانی قراردادی، بیمارستان قائم (عج)، (خرداد ماه 1387 لغایت اسفند ماه 1388)

4) دانشیار تمام وقت جغرافیایی، پیمانی قراردادی، بیمارستان قائم (عج)،(اسفند ماه 1388 لغایت شهریور ماه 1389)

5) دانشیار  قطعی- رسمی، بیمارستان قائم (عج)، (شهریور ماه 1389 لغایت تا کنون)

تعداد بازدید : 326
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۲۶
منبع :