تایمکتومی

غده تیمو یک غده با عملکرد بیشتر در دوره جنین میباشد که در بزرگسالی عملکرد خاصی ندارد. یکی از بیماریهای خود ایمن بامنشا این غده
میاستنی گراویس میباشد که منجر به اختلال عضلانی ( افتادگی پلک، ضعف عضلانی ) می گردد. درمان اکثر این بیماران تایمکتومی وراکوسکوپیک میباشد که برای بار اول توسط دکترباقری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.با انجام این جراحی

(Vats Thymectomy)  بیمار از انجام استرنوتومی و عوارض آن در امان قرار میگیرد.

تعداد بازدید : 310
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۵/۱۲
منبع :