پرسش و پاسخ  

سوال :

در چه سنی می‌توان عمل پروتز سینه را انجام داد؟

پاسخ :

تقریباً در هر سنی می‌توان این عمل را انجام داد ولی بهتر است بیماران به بلوغ کامل جسمی و عقلی رسیده باشند و پس از کامل شدن بلوغ و رشد کامل یعنی پس از هجده سالگی این عمل را انجام دهند.