پرسش و پاسخ  

سوال :

تورم و خون‌مردگی نواحی عمل و اطراف آن چه مدت باقی می‌ماند؟

پاسخ :

تورم و خون‌مردگی اطراف محل عمل معمولاً ظرف مدت یک هفته تا ده روز از بین می‌رود ولی تورم زیر برش‌ها و ناحیه تناسلی و سردل ممکن است بیشتر طول بکشد اینتورم‌ها نیز کم‌کم کاهش می‌یابند و ظرف مدت 4 تا 6 هفته از بین می‌روند.