پرسش و پاسخ  

سوال :

نتیجه نهایی عمل چه زمان قابل مشاهده است؟

پاسخ :

واضح است که کاهش تورم نسجی و پدیده ترمیم روندی مدت‌دار است. پس از عملبه تدریج تورم اطراف ناحیه عمل و زیر برش‌ها کاهش می‌یابند و همزمان روند ترمیم زخم شروع می‌شود، پس از گذشت 4 تا 6 هفته تقریباً تورم‌ها از بین رفته است و ممکن است نواحی سفتی در زیر ناحیه برش و زیر پوست کشیده شده حس شود. این سفتی‌ها نیز طبیعی هستند و به تدریج از بین می‌روند، روند ترمیم نسجی در افراد مختلف متفاوت است ولی می‌توان گفت که حدود چهار تا شش ماه پس از عمل شکل و نتیجه نهایی عمل حاصل خواهد شد.